Mag de gemeente een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen voor voorzieningen uit de Wmo?

Ja, dat mag. Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo 2015. Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de kosten van de voorziening. Bij woningaanpassingen kan uw gemeente ook voor kinderen tot 18 jaar een eigen bijdrage vragen uit de Wmo 2015.