Ik wil uitbreiding van de uren begeleiding. Wat moet ik doen?

Voor uitbreiding van de uren begeleiding dient u contact op te nemen met uw zorgaanbieder. De zorgaanbieder bepaalt dit in het kader van de resultaatgerichte inkoop.