Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente. Wat nu?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer (040) 208 34 44 om te achterhalen hoe ze tot de indicatiestelling gekomen is.

Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van verzending van de beschikking ingediend zijn. In het bezwaarschrift dient in ieder geval te staan:

  • uw naam, adres en geboortedatum;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U kunt het bezwaarschrift digitaal indienen of versturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard.