Hoe lang duurt het voordat mijn melding is afgehandeld?

Nadat u een melding heeft ingediend heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. Hierna volgt een aanvraag. Zodra de aanvraag binnen is moet het college binnen 2 weken een beslissing over de aanvraag nemen. De beslistermijn kan verlengd worden als de gemeente bij andere instanties om advies moet vragen.