Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Hulp bij werk zoeken

Wat wordt verstaan onder algemeen geaccepteerde arbeid?

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat de weg naar werk zo kort mogelijk is. Dat betekent indien u tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd elke vorm van arbeid waartoe u in staat bent moet accepteren.

Alle arbeid is in feite passend. We spreken van algemeen geaccepteerde arbeid. Hiermee wordt werk bedoeld dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Hieronder vallen bijvoorbeeld parttime werk, tijdelijke contracten en gesubsidieerd werk op basis van loonwaarde.

Er zijn beroepen die gewetensbezwaren oproepen. Onder omstandigheden kunt u hier beroep op doen.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

U heeft binnen de Participatiewet in principe de volgende arbeidsverplichtingen:

  1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
  2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
  3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1½ uur heen en 1½ uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor tenminste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
  4. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan.
  5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
  6. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Moet ik aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen.

U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De afdeling Werk en Inkomen zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet.

Heb ik een DigiD nodig als ik me wil inschrijven via werk.nl?

Ja, u hebt een DigiD nodig als u zich wilt inschrijven via werk.nl.

Mijn arbeidsovereenkomst eindigt. Kan ik alvast beginnen met re-integratie?

Ja, dat kan. Het is zelfs beter als u zo snel mogelijk begint met solliciteren. U kunt via werk.nl naar vacatures zoeken en zich inschrijven als werkzoekende. Ook kunt u zich inschrijven bij meerdere uitzendbureaus.

Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering heb?

Ja, u mag vrijwilligerswerk doen als u een uitkering hebt. Daarbij gelden deze voorwaarden:

  • het vrijwilligerswerk mag het zoeken naar betaald werk niet belemmeren;
  • het vrijwilligerswerk mag uw kansen op betaald werk niet verkleinen; en
  • u mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou worden.

Wilt u met een uitkering vrijwilligerswerk gaan doen? Neem dan eerst contact op met uw contactpersoon bij de afdeling Werk en Inkomen. Uw contactpersoon kan u informeren over uw rechten en plichten. Ook kan hij/zij u vertellen of een eventuele onkostenvergoeding die u voor het vrijwilligerswerk krijgt wel of niet met uw uitkering verrekend wordt.

Wat verwacht de afdeling Werk en Inkomen van mij en hoe kan de afdeling Werk en Inkomen mij helpen?

Als u een bijstandsuitkering krijgt, gaat de afdeling Werk en Inkomen ervan uit dat u alles doet om werk te vinden. Zo moet u zich bijna altijd inschrijven bij het UWV en u moet solliciteren. Daarnaast kan de afdeling Werk en Inkomen u op verschillende manieren helpen om weer aan werk te komen. Hieronder worden enkele methoden nader beschreven.