Financiële hulp aan zelfstandigen

In welke vorm wordt de BBZ-uitkering verstrekt?

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de volgende vormen:

 • periodieke uitkering; maximaal 36 maanden als inkomensondersteuning wanneer het inkomen uit uw bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt;
 • starterskrediet; bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening;
 • begeleidingskosten; voor het eerste jaar na de start van uw onderneming;
 • voorbereidingskosten; een renteloze lening voor bijvoorbeeld de aanschaf van bedrijfsmateriaal en het uitvoeren van marktonderzoek.

Mag je eigen vermogen bezitten?

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Alleen wanneer blijkt dat u op basis van uw eigen vermogen een lening van de bank kunt krijgen, komt u niet in aanmerking voor  Bbz.

Binnen welke periode moet de lening terug betaald zijn?

De lening moet in maximaal 10 jaar worden afgelost. Meestal is de looptijd een stuk korter. Er wordt namelijk gekeken naar wat u redelijkerwijs zo snel mogelijk kan terugbetalen. Een starter dient meestal in staat te zijn om binnen 5 jaar de lening geheel af te lossen.

Wat als ik de lening niet terug kan betalen?

De gemeente beslist op basis van de Bbz-regeling of u in aanmerking kan komen voor een bedrijfskapitaal om niet. Een bedrijfskapitaal dat u als lening krijgt hoeft u niet terug te betalen ("om niet") indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens die van toepassing is;
 • uw bedrijf is levensvatbaar;
 • uw inkomen is duurzaam lager dan de jaarnorm die van toepassing is.

Na afsluiten van het boekjaar en inlevering van de jaarstukken bepaalt de gemeente, of u in aanmerking komt voor een bedrag om niet.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?

U heeft binnen de Participatiewet in principe de volgende arbeidsverplichtingen:

 1. U probeert betaald werk te vinden. Daarvoor moet u bijvoorbeeld vacatures zoeken, solliciteren, een werkmap aanmaken op www.werk.nl en ingeschreven staan bij een of meer uitzendbureaus.
 2. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
 3. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur moet reizen (1½ uur heen en 1½ uur terug) mag u niet weigeren. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor tenminste een jaar en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
 4. U helpt de gemeente om een plan van aanpak voor uw re-integratie te maken en uit te voeren. U houdt zich aan de afspraken die u hierover met de gemeente maakt. U neemt de re-integratievoorzieningen die de gemeente u biedt aan.
 5. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
 6. U doet geen dingen die het krijgen van werk of het behouden daarvan moeilijker maken. En u doet uw best bij sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.

Moet ik aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen.

U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De afdeling Werk en Inkomen zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet.