Bijzondere bijstand en andere minimaregelingen

Hoe hoog is de Individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

In 2019 bedraagt de inkomenstoeslag voor een alleenstaande €395,00, voor een alleenstaande ouder €525,00 en voor gehuwden €579,00.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand of een andere minimaregeling aan?

U kunt bijzondere bijstand of een andere minimaregeling aanvragen met het digitale aanvraagformulier. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD-code. Indien u nog niet in het bezit bent van een DigiD-code kunt u deze aanvragen via de site https://digid.nl/aanvragen.

Indien u niet in staat bent om de aanvraag digitaal in te dienen, kunt u een aanvraagformulier vragen bij de afdeling Werk en Inkomen en daarna het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toezenden of inleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Wat is bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke kosten ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt deze kosten niet zelf betalen. Hiervan moet u bewijsstukken inleveren, of een verklaring van een behandelaar.

Van belang is ook dat deze kosten niet op een andere manier kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld door uw zorgverzekering.

Voor uitgaven die iedereen heeft, krijgt u geen bijzondere bijstand. Zoals: eten, kleding, huur en de aanschaf van een koelkast of wasmachine of de kosten voor de inrichting van uw woning. Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, kan het mogelijk zijn om voor noodzakelijke kosten wel bijzondere bijstand te ontvangen.

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Om bijzondere bijstand te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • U bent 18 jaar of ouder. (Bij jongeren tussen 18 en 21 jaar bekijken we wel of de ouders de kosten kunnen betalen, omdat zij financieel verantwoordelijk zijn)
  • U bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning.
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet.
  • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen kunt betalen.
  • Bezit u over vermogen, dan moet u boven een grens dit spaargeld gebruiken voor deze kosten.

Een belangrijk criterium is dat u in verhouding tot uw inkomen hoge kosten maakt. Welk inkomen u heeft, maakt niet uit. De afdeling Werk en Inkomen berekent of u de hoge kosten zelf kunt betalen uit uw inkomen of vermogen, of dat er bijzondere bijstand mogelijk is. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. Spaargeld mag u voor een deel houden.

Wanneer moet ik mijn vermogen (spaargeld) gebruiken voor de kosten?

Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt, kijkt de afdeling Werk en Inkomen naar de hoogte van uw vermogen. Blijkt dat u de kosten met uw spaargeld kunt betalen Dan ontvangt u minder of geen bijzondere bijstand.

Een deel van uw vermogen hoeft u niet te gebruiken voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Dit heet het 'vrij te laten vermogen'. Alles wat u boven dit bedrag aan spaargeld bezit, moet u echter gebruiken om de kosten zelf te betalen.

Hoe hoog uw 'vrij te laten vermogen' is, is afhankelijk van uw situatie. In 2017 bedraagt het ‘vrij te laten vermogen’ voor een alleenstaande € 5.940,00, voor een alleenstaande ouder € 11.880,00 en voor gehuwden € 11.880,00.

Bij kosten voor de inrichting van uw woning of bij kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine, bedraagt het ‘vrij te laten vermogen’ een kwart van de hierboven genoemde bedragen.

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Hebt u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.

Afhankelijk van de kosten van de bijzondere bijstand en uw persoonlijke omstandigheden, wordt bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening toegekend. Een lening moet u terugbetalen. Dit kan meestal in maandelijkse termijnen. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt berekend op basis van uw inkomen.

Wat is de Individuele inkomenstoeslag?

De Individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u één keer per jaar kunt aanvragen als u al lange tijd (minimaal 36 maanden) weinig inkomsten heeft. U kunt het geld vrij besteden. Bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast, stofzuiger of televisie.

Heb ik recht op de Individuele inkomenstoeslag?

Om recht te hebben op de toeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij Individuele inkomenstoeslag, aanvragen.

Wat is een Individuele studietoeslag?

De Individuele studietoeslag is een voorziening voor studenten met een beperking. Veel studenten werken naast hun studie om alle kosten te kunnen betalen. Voor studenten met een beperking kan het moeilijk zijn om voldoende bij te verdienen. Zij kunnen de Individuele studietoeslag aanvragen.

Hoe hoog is de Individuele studietoeslag?

De student met een beperking kan slechts eenmaal per 6 maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag. De studietoeslag bedraagt per 6 maanden € 1.236,00 bij een leeftijd van 18 tot 23 jaar en € 1.800,00 bij een leeftijd van 23 jaar of ouder.

Heb ik recht op een Individuele studietoeslag?

Om recht te hebben op de toeslag, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij Individuele studietoeslag, aanvragen.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Nadat u uw aanvraag compleet (inclusief alle bewijsstukken) inlevert of opstuurt, beoordeelt de afdeling Werk en Inkomen uw aanvraag. U ontvangt dan binnen 8 weken een beschikking waarin staat of u wel of geen recht heeft op dat wat u heeft aangevraagd.

Waarom moet ik bankafschriften en bewijzen van schulden inleveren bij mijn aanvraag?

Omdat wij ook bekijken hoe hoog uw vermogen is en of u een gedeelte van de kosten zelf kunt betalen. Daarom kan het zijn dat u, ook als u een bijstandsuitkering ontvangt, gegevens over uw vermogen moet inleveren.