Bijstand en uitkering

Hoe moet ik wijzigingen in mijn persoonlijke situatie, zoals een verhuizing of ontvangen inkomsten doorgeven?

Meer informatie vindt u bij Bijstand, wijziging doorgeven.

U vindt daar ook het Wijzigingsformulier om uw wijziging door te geven aan de afdeling Werk en Inkomen.

Ik heb de Inkomstenverklaring niet ingeleverd. Wat nu?

Dan krijgt u uw uitkering niet uitbetaald. De afdeling Werk en Inkomen heeft de Inkomstenverklaring en gegevens van uw inkomsten nodig voordat de maandelijkse uitbetaling kan plaatsvinden. Dus hoe eerder u alle gegevens en het formulier inlevert, hoe eerder de (aanvullende) uitkering wordt uitbetaald.

Ik ben de Inkomstenverklaring kwijt. Wat nu?

Neem op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur contact op met een medewerker van de uitkeringsadministratie. U krijgt dan een nieuw formulier.

Ik heb mijn loonstroken nog niet maar moet wel mijn Inkomstenverklaring inleveren. Wat moet ik doen?

Vul dan op het formulier de hoogte van uw inkomsten in. Weet u nog niet hoe hoog uw inkomsten zijn? Maak dan een zo goed mogelijke schatting van de hoogte uw inkomsten. Wij brengen de door u opgegeven inkomsten in mindering op uw uitkering. De salarisstrook of uitkeringsspecificatie kunt u tegelijk met het formulier van de volgende maand bij ons inleveren. Als we deze niet hebben ontvangen wordt de uitkering van de volgende maand niet betaald.

Er is beslag gelegd op mijn uitkering, maar ik ben het er niet mee eens. Wat moet ik doen?

Dan moet u contact opnemen met de beslaglegger. U heeft een schuld en de schuldeiser heeft de afdeling Werk en Inkomen gevraagd om beslag op uw uitkering te leggen. De afdeling Werk en Inkomen is verplicht dit beslag uit te voeren.

U kunt wel navragen bij de uitkeringsadministratie welke beslaglegger beslag heeft gelegd. Ook als u het bedrag te hoog vindt dat u aan de beslaglegger moet betalen, moet u contact opnemen met de beslaglegger. Zij moeten beoordelen aan de hand van uw inkomsten of er voldoende rekening is gehouden met de verplichte beslagvrije voet.

Hebt u vragen of hulp nodig? Sociaal Raadsliedenwerk kan u verder helpen. De Sociaal Raadslieden geven aan inwoners uit Valkenswaard gratis informatie en ondersteuning op sociaaljuridisch gebied. Neem voor informatie of het maken van een afspraak contact op. Kijk voor de contactgegevens of de flyer 'Beslagvrije voet' op http://www.lumenswerkt.nl/sociaal-raadsliedenwerk/.

Krijg ik een lagere bijstandsuitkering als ik andere inkomsten heb?

Ja, de uitkering is een (tijdelijke) aanvulling op uw inkomsten tot de voor u geldende bijstandsnorm.

Er zijn regels met welke inkomsten de afdeling Werk en Inkomen wel en niet rekening moet houden. Hebt u vragen hierover, dan kunt het beste contact opnemen met uw contactpersoon.

Waarom krijgen mijn partner en ik beiden apart een jaaropgave?

Als u samen met uw partner een bijstandsuitkering van de afdeling Werk en Inkomen ontvangt, dan wordt aan ieder de helft toegerekend. U krijgt dus allebei een eigen jaaropgave voor dat deel dat u persoonlijk aan bijstand heeft ontvangen.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag voor een bijstandsuitkering is afgehandeld?

De medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen hebben 8 weken de tijd om de aanvraag af te handelen, dit is wettelijk zo vastgelegd. Deze periode kan nog verlengd worden als zaken niet duidelijk zijn.

Uiteraard doen we ons best u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Voor een deel zijn we daarin ook afhankelijk van u. Van belang is dat u zelf zo snel mogelijk alle gevraagde stukken compleet inlevert en mee werkt aan de vragen die gesteld worden.

Hebt u vragen over uw aanvraag en heeft u alle stukken ingeleverd? Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Ik wil bezwaar maken, hoe doe ik dat?

Bent u het niet eens met de beslissing die de afdeling Werk en Inkomen heeft genomen dan kunt u hiertegen in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie bij Bezwaar maken.

In de beslissing zelf is aangegeven naar welk adres u uw bezwaarschrift kunt sturen.

Mijn inwonend kind van 18 jaar of ouder heeft inkomsten (werk, studiefinanciering, uitkering, etc.). Heeft dit gevolgen voor mijn uitkering?

Als uw inwonend kind 21 jaar of ouder is en inkomsten heeft, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Uw uitkering kan lager worden.

Doordat iedere situatie anders is, kan hier geen eenduidig antwoord op worden gegeven. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw contactpersoon en uw situatie uit te leggen. U krijgt dan een antwoord op maat.

Wanneer krijg ik uitbetaald?

Kijk voor de data voor heel 2017 bij Betaaldata uitkering.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantiegeld wordt uitbetaald in juni. Is uw uitkering beëindigd dan ontvangt u het vakantiegeld zo snel mogelijk na de beëindiging.

Wanneer krijg ik een uitkeringsspecificatie?

U ontvangt alleen nog een uitkeringsspecificatie als de hoogte van uw uitkering anders is dan de maand ervoor. De hoogte van de betaalde uitkering kunt u op uw bankafschrift zien. Hebt u geen uitkeringsspecificatie ontvangen? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw uitkering even hoog is als de maand ervoor.

Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur contact opnemen met een medewerker van de uitkeringsadministratie.

Ik heb mijn uitkering uitbetaald gekregen, maar het bedrag klopt niet. Wat moet ik doen?

Let op: uw uitkering wordt exclusief vakantiegeld uitbetaald. Het vakantiegeld krijgt u in juni uitbetaald.

Uw inkomsten daarentegen worden iedere maand inclusief vakantiegeld ingehouden van uw bijstandsuitkering.

Hebt u nog vragen? Neem dan op werkdagen tussen 11.00 en 12.00 uur contact op met een medewerker van de uitkeringsadministratie.

Ik moet stukken inleveren bij mijn aanvraag. Ik heb daar vragen over of kan deze stukken niet (op tijd) inleveren. Wat nu?

Om te beoordelen of u recht hebt op een bijstandsuitkering, hebben wij gegevens van u nodig. Hierover sturen wij u een brief met een aanvul/hersteltermijn waarbinnen u de gegevens moet inleveren. Als u dat niet kunt of het lukt niet op tijd, neem dan contact op met uw contactpersoon. Vertel uw contactpersoon de reden waarom het niet lukt.