Wat wordt verstaan onder algemeen geaccepteerde arbeid?

Wat wordt verstaan onder algemeen geaccepteerde arbeid?

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat de weg naar werk zo kort mogelijk is. Dat betekent indien u tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd elke vorm van arbeid waartoe u in staat bent moet accepteren.

Alle arbeid is in feite passend. We spreken van algemeen geaccepteerde arbeid. Hiermee wordt werk bedoeld dat algemeen maatschappelijk aanvaard is. Hieronder vallen bijvoorbeeld parttime werk, tijdelijke contracten en gesubsidieerd werk op basis van loonwaarde.

Er zijn beroepen die gewetensbezwaren oproepen. Onder omstandigheden kunt u hier beroep op doen.