Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

Wat is de hoogte van de bijzondere bijstand?

De bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt en er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Hebt u ten onrechte of te veel bijzondere bijstand ontvangen, dan kan de gemeente u verplichten die (gedeeltelijk) terug te betalen.

Afhankelijk van de kosten van de bijzondere bijstand en uw persoonlijke omstandigheden, wordt bijzondere bijstand als gift of als renteloze lening toegekend. Een lening moet u terugbetalen. Dit kan meestal in maandelijkse termijnen. De hoogte van de maandelijkse aflossing wordt berekend op basis van uw inkomen.