Wat als ik de lening niet terug kan betalen?

Wat als ik de lening niet terug kan betalen?

De gemeente beslist op basis van de Bbz-regeling of u in aanmerking kan komen voor een bedrijfskapitaal om niet. Een bedrijfskapitaal dat u als lening krijgt hoeft u niet terug te betalen ("om niet") indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens die van toepassing is;
  • uw bedrijf is levensvatbaar;
  • uw inkomen is duurzaam lager dan de jaarnorm die van toepassing is.

Na afsluiten van het boekjaar en inlevering van de jaarstukken bepaalt de gemeente, of u in aanmerking komt voor een bedrag om niet.