Wanneer moet ik mijn vermogen (spaargeld) gebruiken voor de kosten?

Wanneer moet ik mijn vermogen (spaargeld) gebruiken voor de kosten?

Wanneer u bijzondere bijstand aanvraagt, kijkt de afdeling Werk en Inkomen naar de hoogte van uw vermogen. Blijkt dat u de kosten met uw spaargeld kunt betalen Dan ontvangt u minder of geen bijzondere bijstand.

Een deel van uw vermogen hoeft u niet te gebruiken voor de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Dit heet het 'vrij te laten vermogen'. Alles wat u boven dit bedrag aan spaargeld bezit, moet u echter gebruiken om de kosten zelf te betalen.

Hoe hoog uw 'vrij te laten vermogen' is, is afhankelijk van uw situatie. In 2017 bedraagt het ‘vrij te laten vermogen’ voor een alleenstaande € 5.940,00, voor een alleenstaande ouder € 11.880,00 en voor gehuwden € 11.880,00.

Bij kosten voor de inrichting van uw woning of bij kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine, bedraagt het ‘vrij te laten vermogen’ een kwart van de hierboven genoemde bedragen.