Moet ik aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Moet ik aan alle arbeidsverplichtingen voldoen?

Ja, alle mensen met een bijstandsuitkering moeten deze arbeidsverplichtingen nakomen.

U moet er ‘naar vermogen’ alles aan doen om werk te vinden of te behouden. De afdeling Werk en Inkomen zal daarom nagaan wat u kunt doen om werk te zoeken en wat misschien niet.