Mag je eigen vermogen bezitten?

Mag je eigen vermogen bezitten?

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Alleen wanneer blijkt dat u op basis van uw eigen vermogen een lening van de bank kunt krijgen, komt u niet in aanmerking voor  Bbz.