In welke vorm wordt de BBZ-uitkering verstrekt?

In welke vorm wordt de BBZ-uitkering verstrekt?

In principe is de periodieke uitkering een lening. U betaalt hierover geen rente. De gemeente bekijkt achteraf of uw bedrijf voldoende winstgevend is. Daaruit blijkt of u de uitkering geheel of gedeeltelijk terug moet betalen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in de volgende vormen:

  • periodieke uitkering; maximaal 36 maanden als inkomensondersteuning wanneer het inkomen uit uw bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt;
  • starterskrediet; bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening;
  • begeleidingskosten; voor het eerste jaar na de start van uw onderneming;
  • voorbereidingskosten; een renteloze lening voor bijvoorbeeld de aanschaf van bedrijfsmateriaal en het uitvoeren van marktonderzoek.