Hoe vraag ik bijzondere bijstand of een andere minimaregeling aan?

Hoe vraag ik bijzondere bijstand of een andere minimaregeling aan?

U kunt bijzondere bijstand of een andere minimaregeling aanvragen met het digitale aanvraagformulier. U dient hiervoor in het bezit te zijn van een DigiD-code. Indien u nog niet in het bezit bent van een DigiD-code kunt u deze aanvragen via de site https://digid.nl/aanvragen.

Indien u niet in staat bent om de aanvraag digitaal in te dienen, kunt u een aanvraagformulier vragen bij de afdeling Werk en Inkomen en daarna het ingevulde en ondertekende formulier naar ons toezenden of inleveren bij de balie van het gemeentehuis.