Zijn er kosten verbonden aan een gehandicaptenparkeerplaats?

Ja, er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerplaats. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van de situatie ter plaatse.