Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente. Wat nu?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact met de gemeente via telefoonnummer 040-208 34 44 op om te achterhalen hoe ze tot de indicatiestelling gekomen is.

Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van verzending van de beschikking ingediend zijn. In het bezwaarschrift dient in ieder geval te staan:

  • uw naam, adres en geboortedatum;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard of digitaal indienen.