Waar kan ik me aanmelden voor gemeentelijke regelingen/voorzieningen?

Dit kan via de ‘reguliere’ manier bij de desbetreffende afdeling. Wij benaderen u gedurende 2018 voor een nieuwe berekening. Medio 2018 zullen nieuwe aanmeldingen direct volgens de nieuwe systematiek behandeld worden.