Om welke regelingen gaat het?

Het gaat om inkomensafhankelijke gemeentelijke regelingen, waaronder eigen bijdrage WMO en minimaregelingen (zoals bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering).