Wat wordt er met schoolverklaring en/of medische verklaring bedoeld?

Schoolverklaring

De schoolverklaring betreft een bewijs van inschrijving op de school.

Medische verklaring

Een verklaring waaruit blijkt dat leerlingenvervoer noodzakelijk is en in welke vorm (aangepast taxivervoer, vergoeding Openbaar Vervoer, fiets- of kilometervergoeding). Dit kunt u (bijvoorbeeld) aan uw orthopedagoog/medisch arts vragen of zij een verklaring op papier willen zetten. Hoe meer u aanlevert ter onderbouwing, hoe sneller en beter de aanvraag behandeld kan worden.

In uiterste gevallen kan de gemeente een medisch advies opvragen bij een onafhankelijke arts.