Wanneer kan ik een aanvraag leerlingenvervoer indienen en hoe lang duurt het?

Een aanvraag indienen kan vanaf 1 mei voorafgaand aan het schooljaar. U dient het uiterlijk voor 1 juni een aanvraag in te dienen in verband met de termijn van 8 weken waarin een besluit door de gemeente wordt genomen. Dit kan nog met 4 weken verlengd worden.

Een aanvraag gedurende een schooljaar kan altijd ingediend worden. Hiervoor geldt dezelfde behandeltermijn.