Wanneer kan ik een aanvraag leerlingenvervoer indienen en hoe lang duurt het?

Vanaf 1 mei voorafgaand aan het schooljaar kunt u leerlingenvervoer digitaal aanvragen.

Als uw aanvraag voor 1 juni binnen is, dan is er voldoende tijd om uw aanvraag te behandelen en een besluit te nemen. De behandeltermijn is namelijk 8 weken. Dit kan nog met 4 weken verlengd worden.

Een aanvraag gedurende een schooljaar kan altijd. Hiervoor geldt dezelfde behandeltermijn.