Ik kan in de aanvraag leerlingenvervoer niet kiezen voor taxivervoer of een andere vorm die ik zou willen. Wat nu?

U kunt alleen een aanvraag indienen waarop u officieel recht heeft. Wel heeft u aan het einde van de aanvraag de mogelijkheid om een toelichting te geven hierop. Na het invullen van de vragen ziet u ook meteen de voorlopige uitslag. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en alleen in uiterste gevallen kan hiervan afgeweken worden.