Ik heb nog niet alle gegevens, maar ik wil alvast een aanvraag leerlingenvervoer indienen. Kan dat?

U kunt pas een aanvraag indienen in het digitale aanvraagsysteem als u alle gegevens heeft, inclusief schoolverklaring en medische verklaring.