Toekomst Eurocircuit

Over het Eurocircuit is de afgelopen jaren veel te doen geweest. In 2019 zorgde de actualisatie van het bestemmingsplan voor veel discussie onder de vele verschillende betrokkenen bij het circuit. Om vooruit te kunnen wil de gemeente een volledig nieuw toekomstplan maken voor het terrein, samen met belanghebbenden en betrokkenen. Het besluit neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021.

Actualisatie bestemmingsplan

In 2018/2019 nam de gemeente stappen om het bestemmingsplan voor het Eurocircuit uit 1977 te actualiseren. In verband met de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van het Programma Aanpak Stikstof, is in 2019 gebleken dat het nieuwe ontwerpbestemmingsplan juridisch niet houdbaar was. Dit heeft er toe geleid dat de gemeenteraad op 24 oktober 2019 het besluit nam om het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit niet vast te stellen. Sindsdien is het projectteam Toekomst Eurocircuit onvermoeibaar bezig om tot een nieuwe visie op de toekomst te komen. 

Samen aan de slag met scenario’s

De maatschappelijke discussie over het gebruik en de toekomst van het Eurocircuit is groot en neemt alsmaar toe. De opgave is veel breder dan alleen de actualisatie van het bestemmingsplan. Daarom heeft de gemeente de toekomst van het Eurocircuit breder opgepakt door het instellen van het projectteam. In 2020 is gestart met de uitwerking van een aantal scenario’s voor het gebruik van het terrein in de toekomst. Deze scenario’s zijn met stakeholders (belanghebbenden en betrokkenen) gedeeld en verder tot stand gekomen. Ook is in april 2021 nadrukkelijk gevraagd aan inwoners om hun mening te geven door middel van een representatieve burgerpeiling en mogelijkheid tot extra respons in een extra analyse die naast het beeld van de steekproef ligt.

Op onderstaande pagina’s vindt u alle actuele informatie over het project. Ook kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief Toekomst Eurocircuit, door een e-mail te sturen naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl 

Contact

Aanpak en voortgang