Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Taken A2-Erfgoedcommissie

De A2-Erfgoedcommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over alle zaken die de cultuurhistorie in de gemeente aangaan. De commissie beoordeelt plannen voor restauratie, onderhoud en veranderingen aan monumenten, ook in bouwtechnische zin. Ze adviseert altijd in procedures voor aanwijzing tot gemeentelijk monument en vaak ook over ruimtelijke planvorming waarbij cultuurhistorie in het geding is. Ook is de commissie betrokken bij vergunningen rondom wijzigingen of veranderingen aan zowel gemeentelijke als rijksmonumenten.

De commissie handelt niet als ‘actiegroep’ en is om die reden geen formeel aanspreekpunt voor de samenleving. Ze pikt echter wel vaak signalen op en kan deze aandachtspunten nadrukkelijk op de agenda zetten of onder de bestuurlijke aandacht brengen.

De A2-Erfgoedcommissie komt eens in de acht weken samen in het gemeentehuis in Heeze-Leende, Cranendonck, of Valkenswaard. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt zowel op de gemeentepagina in weekblad De Parel van Brabant en het Valkenswaards Weekblad als op deze website gepubliceerd. Ook brengt de A2-Erfgoedcommissie nog diverse bezoeken 'in het veld'.

Samenstelling commissie

Gelet op de uiteenlopende taken is de vakinhoudelijke samenstelling van de gemeentelijke commissie breed gekozen. De commissie bestaat uit onderstaande deskundigen.

Voorzitter

De heer Niels Drijvers. De heer Drijvers is in 1996 afgestudeerd als architect en heeft ruime ervaring op het gebied van restauratiewerkzaamheden. Daarnaast is hij plaatselijke deskundige voor de gemeente Heeze-Leende.

Leden

  • Henk van Mierlo
    De heer Van Mierlo is historisch deskundige en lid van de heemkundekring Valkenswaard. Binnen de commissie is hij tevens plaatselijke deskundige voor de gemeente Valkenswaard.
  • Toon van Cranenbroek
    De heer Van Cranenbroek is historisch deskundige en lid van de heemkundekring Cranendonck. Binnen de commissie is hij tevens plaatselijke deskundige voor de gemeente Cranendonck.
  • Maikel Niël
    De heer Niël is afgestudeerd architectuur- en bouwhistoricus en heeft jarenlange ervaring in de restauratiearchitectuur. Daarnaast is hij deskundig binnen het vakgebied van de monumentenzorg in de breedste zin van het woord.