Taken A2-Erfgoedcommissie

De A2-Erfgoedcommissie is een adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders adviseert over alle zaken die de cultuurhistorie in de gemeente aangaan. De commissie beoordeelt plannen voor restauratie, onderhoud en veranderingen aan monumenten, ook in bouwtechnische zin. Ze adviseert altijd in procedures voor aanwijzing tot gemeentelijk monument en vaak ook over ruimtelijke planvorming waarbij cultuurhistorie in het geding is. Ook is de commissie betrokken bij vergunningen rondom wijzigingen of veranderingen aan zowel gemeentelijke als rijksmonumenten.

De A2-Erfgoedcommissie komt eens in de acht weken samen in het gemeentehuis in Heeze-Leende, Cranendonck, of Valkenswaard. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt zowel op de gemeentepagina in weekblad De Parel van Brabant en het Valkenswaards Weekblad als op deze website gepubliceerd. Ook brengt de A2-Erfgoedcommissie nog diverse bezoeken 'in het veld'.

Samenstelling commissie

Gelet op de uiteenlopende taken is de vakinhoudelijke samenstelling van de gemeentelijke commissie breed gekozen. De commissie bestaat uit onderstaande deskundigen.

Voorzitter

De heer A. van Loon. Hij heeft ervaring met het openbaar bestuur als oud-wethouder van Valkenswaard en is algemeen betrokken bij het onderwerp.

Leden

De heer H. Toussaint, plaatselijk betrokkene
De heer H. van Mierlo, historisch deskundige/heemkundekring
De heer N. Drijvers, restauratiearchitect
De heer W. Caris, specialiteit uitvoering en kosten/plaatselijk betrokkene
De heer W. Coolen, bouwkundige