Strooiroutes

Om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden, worden er tegelijk zeven routes gereden verdeeld over drie categorieën. Deze drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidsbestrijding. De indeling heeft enkel te maken met de grootte van het toepasbare materieel.

De drie categorieën omvatten de wegen en fietspaden die belangrijk zijn voor het doorgaande verkeer en de ontsluiting van met name woongebieden, winkelcentra, bedrijventerreinen en verzorgingstehuizen. Deze wegen en fietspaden worden bij voorrang zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij gehouden. Dit gebeurt zowel overdag als 's nachts. Er wordt gestrooid en eventueel sneeuw geruimd.

Het bestrijden van gladheid op wegen die niet tot de drie categorieën behoren, gebeurt alleen tijdens langdurige gladheid, als er voldoende materieel en strooizout beschikbaar is en nadat voldoende maatregelen zijn getroffen voor de wegen en fietspaden die wel tot de drie categorieën behoren.

De gemeente doet een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Op deze manier kan in de winter iedereen met een gerust hart de deur uit.

Door op de menuknop rechtsboven te klikken, ziet u wat de verschillende kleuren betekenen die gebruikt worden op de kaart.
Als u in het kader linksboven het gewenste adres invult, verschijnt op de kaart een speldenknop.

Eerste categorie

Abdijweg, Amundsenstraat, Barentszstraat, Bekenweg, Bergeijksedijk, Bosstraat (tussen Eindhovenseweg en Europalaan), Brouwerijdreef, Bruggerdijk, Brugse Heide, Carolusdreef, Columbusstraat, Damianusdreef, Den Haas (tussen Warande en Leenderweg), De Schafterekker, De Smelen, De Vest (tussen Zuidelijke Randweg en Zeelberg), Dommelstraat, Dorpsstraat, Europalaan, Geenhovensedreef, Grensweg, Hazelaar, Heierdijk, Hoeverdijk, Kapellerpad, Kapelweg, Klein Borkel, Kluizerdijk (tussen Opperheide en Koppeldijk), Koningsvaren, Koppeldijk, Kornoeljelaan, Korte Voren, Kromstraat (tussen Amundsenstraat en Dommelseweg), Lange Voren, Lijsterbeslaan, Maastrichterweg, Merendreef, Nieuwe Waalreseweg, Norbertusdreef, Opperheide, Oude Dorpsstraat, Peedijk, Paukesvenweg, Schafterdijk, Sportparkdreef, Sportstraat, Tienendreef, Valkenierstraat (tussen Eindhovenseweg en Europalaan), Van Linschotenstraat, Waalreseweg (tussen Nieuwe Waalreseweg en Carolusdreef), Warande, Weegbree, Zeelbergseweg (tussen Korte Voren en Lange Voren), Zeelberg (tussen Zandbergstraat en De Vest) en Zuidelijke Randweg.

Tweede categorie

Min. Aalbersestraat, Adrianusdal, Ambrosiusdal, Anemoonlaan, Annadal, Antwerpsebaan, Bakkerstraat, Beatrixstraat, Beelmanstraat (tussen Boterpotplein en Karel Mollenstraat Zuid), Beiaardstraat, Berkenstraat, Bernardusdal, Boekweitbeemd, Bosstraat (tussen Europalaan en Valkenierstraat), Boterpotplein, Brakenstraat, Bremlaan, Bunderstraat, Centiemhof, Corridor, Crocuslaan, Crusaethof, Daalderhof, De Haak, De Hofnar, Deken Mandersplein, Deken Frankenstraat, De Kreijenbeek, De Langveter, De Lentenier, De Molensteen, Den Dries, Den Haas (tussen Hazestraat en Warande), Dennenlaan, De Sil, De Stad, De Vest (tussen Zeelberg en J.F. Kennedylaan), De Vlasroot (tussen Leenderweg en Weteringstraat), De Wilde Wingerd, Dijkstraat, Distelstraat, Doctor Schaepmanstraat, Dokter Dagevosstraat, Dollarhof, Dotterbeemd, Dragonder, Dukaathof, Emmalaan, Escudohof, Evelinadal, Florijnhof, Franciscusdal, Frans van Beststraat, Gagelstraat, Gaspeldoornlaan, Gasthuisstraat en P-plaats, ventweg Geenhovensedreef (tussen Distelstraat en Gaspeldoornlaan), ventweg Geenhovensedreef (tussen Haagstraat en Dokter Dagevosstraat), Gele Rijersplein, Goudenrijderhof, Groenstraat, Haagstraat, Handwerkstraat, Havik, Hazestraat, Heggeroosstraat, Heistraat, Het Nuweleind, Het Scheperseind, Hoefsmidwei, Hoeve, Hoge Akkers Hortensia, Houtvesterwei (tussen Schutterwei en Tapperwei), Hulstbeemd, Hyacinthlaan, Irislaan, Jan Vlekkestraat, Jeneverbeslaan, J.F. Kennedylaan, Kardinaal de Jongstraat, Jorisdal, Judocus Smitsstraat, Julianastraat, Kaarsmakerwei, Kantwerkerwei, Karel Mollenstraat-Noord, Karel Mollenstraat-Zuid, Keersop, Keersopperweg, Kempischebaan, Kerkakkerstraat (tussen Bergstraat en Daalderhof), Kerkhofstraat, Kerkweg (tussen Torenstraat en Beiaardstraat), Kerstroostraat (tussen De Wilde Wingerd tot Lijsterbeslaan), Kerverijplein, Kerverijstraat, Keurvorsterhof, Klaproosstraat, Kloosterplein, Koeherderwei, Korenstraat, Korfvlechterwei, Kroonhof, Laurentiusdal, ventweg Leenderweg bij Brabantia, Le Sage ten Broekstraat, Lindenstraat, Looierwei, Loonderweg, Maastrichterweg (tussen Markt en Zuidelijke Randweg en het binnenterrein van de Brandweer), Mahonia, Margrietstraat, Marktplein, Meerstraat, Meidoornlaan (tussen Nieuwe Waalreseweg en Jeneverbeslaan), Metserwei, Mgr. Poelsstraat, Mgr. Smetsstraat, Mgr. Zwijsenstraat, Molenstraat (tussen de Lentenier en Hoeve), Mouterwei, Mulderwei, Munthof (tussen Centiemhof en Brouwerijdreef), Nieuwe Waalreseweg P-plaats ‘t-Gegraaf, Nieuwstraat, Oranje Nassaustraat, Pastoor Bolsiusstraat, Pastoor Heerkensdreef en P-plaatsen, Pastoor van Vroonhovenstraat en P-plaats, Peperstraat, Piasterhof, Plataanlaan, Prins Bernhardstraat, Prinses Irenebrigadeplein, Reiger, Reisvennestraat, Rosheuvel, Schutterwei, Seringenstraat, Sint-Jansplein, Sparrenlaan, Sperwer, Stadselaan, Steenbakkerwei, Stripperwei, Tapperwei, Tinnegieterwei P-plaats keren, Torenstraat, Valkenierstraat (tussen Europalaan en Sparrenlaan), Van Cuykstraat (tussen De Smelen en Bunderstraat), Van der Clusenstraat, Van de Venstraat, Van Heinsbergdal en P-plaats, Venbergseweg, Vlasserwei (tussen Koeherderwei en Damianusdreef), Waalreseweg (tussen Markt en Carolusdreef), Weteringstraat, Weverwei, Wilhelminapark (tussen Emmalaan en Margrietstraat c.q. Irenestraat), Willibrorduslaan, Wolbergstraat, Wouw, Zeelberg (tussen De Sil en De Vest), Zeelbergseweg (tussen Het Scheperseind en Korte Voren) en Zeggebeemd (tussen Dotterbeemd en Hulstbeemd).

Derde categorie

Aangelag en fietspad Aangelag, Acacialaan en fietspaden Acacialaan, fietspad tussen Adrianusdal en Tienendreef, fietspad Barentszstraat, fietspad Bergeijksedijk, fietspaden Brouwerijdreef, fietspaden Carolusdreef, fietspaden Damianudreef, fietspaden De Smelen, De Vest, De Voort, fietspad Dragonder, fietspaden Europalaan, ventweg Europalaan tussen Bosstraat en Valkenierstraat, fietspaden Geenhovensedreef (ook fietspad Oude Spoorbaantracé tot gemeentegrens met Waalre), Hoefsmidwei tussen De Voort en Haarsnijderwei, Helenadal, Hubertusdal, fietspaden J.F. Kennedylaan, Kleine Meerlaan, fietspad Kloosterstap, fietspaden Maastrichterweg, fietspaden Merendreef, ventweg Merendreef, fietspaden Mgr. Smetsstraat, Molenstraat (tussen Luikerweg en Antwerpsebaan), fietspaden Nieuwe Waalreseweg, fietspad Oude Spoorbaantracé (vanaf Geenhovensedreef tot aan gemeentegrens met Waalre), Parallelweg-Noord, Parallelweg-Oost, fietspad tussen Radermakerwei en Hubertusdal, fietspad tussen Rudolfusdal en Stokerwei/Looierwei, fietspad Schoolpad, Stoelenmatterwei, fietspad tussen Stoelenmatterwei en Hubertusdal, Stokerwei, fietspaden Tienendreef, fietspad tussen Tienendreef en Mgr. Zwijsenstraat, fietspaden Valkenierstraat, rondje fietspaden Waalreseweg, fietspad Winnenpoort en fietspad Zuidelijke Randweg.