Welke gevolgen heeft het wijzigen van een huisnummer voor mijn belastingaangifte?

Het wijzigen van een huisnummer heeft geen gevolgen voor uw belastingaangifte bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en zal dus automatisch het juiste nieuwe adres gebruiken.