Wat zijn de gevolgen voor de WOZ-waarde door het wijzigen of toevoegen van een huisnummer?

Wanneer in de nieuwe situatie de gebruiker van het object dezelfde is als in de oude situatie verandert er niets aan de WOZ- waarde.