Wat zijn de gevolgen bij splitsing van een huisnummer voor de gas-, water- en elektriciteitsmeters, krijg ik een extra meter? Of krijg ik een eigen meter?

Het splitsen van een huisnummer in meerdere nummers heeft meestal geen gevolgen voor de meters van gas, water en elektriciteit. Mocht men na de splitsing een eigen meter of een tussenmeter willen dan moet dat door de belanghebbende zelf worden aangevraagd bij de betreffende instantie.