Moet ik mij opnieuw laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)?

Indien uw woning een nieuw nummer krijgt hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven bij de BRP. De gemeente verwerkt de administratieve wijziging.

Als uw woning twee nummers krijgt zullen de bewoners aan moeten geven op welk adres zij wensen ingeschreven te worden. Indien van toepassing vindt u bij de 'toekenning huisnummer' een formulier 'aangifte verhuizing' en antwoordenvelop.