Ik heb een 'voornemen' of 'toekenning' huisnummer ontvangen. Wat betekent dit voor mij?

Het 'voornemen en/ of toekenning huisnummer' is een brief die aangeeft dat een ruimte in uw pand conform de Wet BAG voldoet aan de criteria van verblijfsobject en een huisnummer dient te dragen.

Daar waar mogelijk wordt rekening gehouden met de bestaande huisnummering die in de praktijk wordt gebruikt.