Ik ben het niet eens met het voornemen en/ of besluit. Hoe moet ik bezwaar indienen?

Bent u het niet eens met het besluit en belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van het besluit naar:

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard
Postbus 10.100
5550 GA Valkenswaard