Straatnamen en huisnummers

Nieuwe (huis)nummers

Voor het aanvragen van uw huisnummer kunt u een formulier opvragen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, telefoonnummer (040) 2083444.

Straatnaamgeving

Stratenlijst Valkenswaard

Basisregistratie adressen en gebouwen

In de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Ook de standplaatsen voor woonwagens en ligplaatsen voor woonboten staan in de BAG. Iedereen kan in de BAG kijken. Zoekt u gegevens over een huis, kantoor of winkel? Dan kunt u deze digitaal opzoeken in de BAG. Overheidsinstanties zijn verplicht de gegevens uit de BAG te gebruiken.

Gegevens uit de BAG kunt u bekijken via de BAG Viewer van het Kadaster. Ziet u foute gegevens in de BAG? Dan kunt u vragen om de gegevens te verbeteren. Gebruik hiervoor de BAG terugmeldapplicatie.

Hoe wordt dit in de gemeente Valkenswaard geregeld?

De gemeente Valkenswaard volgt de regels die de wet Basisregistratie adressen en gebouwen stelt. Deze regels zijn vastgelegd in een verordening en een uitvoeringsbesluit en bepalen onder andere dat verschillende verblijfsobjecten worden voorzien van een nummer (voorbeeld: het woonhuis en het bedrijfspand krijgen ieder een eigen nummer). Zo worden onder andere alle garageboxen en vele transformatorhuisjes, schuren in het buitengebied, bovenwoningen bij winkels voorzien van een eigen nummer. In totaal heeft de gemeente Valkenswaard circa 1000 nieuwe nummers uitgegeven. Alleen de eigenaar van een betreffend verblijfsobject wordt hiervoor benaderd.

Meer informatie

Indien u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen, telefoonnummer (040) 2083444.