Starters

Valkenswaard aantrekkelijker voor starters

Om starters op de woningmarkt te helpen biedt de gemeente Valkenswaard een starterslening aan. De lening is speciaal bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen die graag een huis willen kopen maar daarvoor niet genoeg hypotheek krijgen. De starterslening is één van de maatregelen uit een pakket om Valkenswaard aantrekkelijker te maken als woongemeente.

Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat iemand maximaal bij de bank kan lenen. U kan de starterslening bij de gemeente aanvragen.

Steuntje in de rug

Gemeente Valkenswaard wil met de maatregel voorkomen dat jongeren en jonge gezinnen ongewild moeten huren of buiten de gemeente Valkenswaard op zoek moeten gaan naar een koopwoning. Juist voor deze jongere doelgroep is de starterslening bedoeld. Zij staan nog aan het begin van hun carrière en willen graag een woning kopen, terwijl hun inkomen dit eigenlijk nog niet toelaat. Een financiële bijdrage van maximaal €30.000,- moet het nodige steuntje in de rug bieden.

Valkenswaard woongemeente

De starterslening maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket om Valkenswaard als aantrekkelijke woongemeente te bevorderen. Met de lening worden koopwoningen beter bereikbaar voor starters. Zo wordt het aangenamer wonen en stimuleer je de doorstroming op de woningmarkt. Ook andere inwoners plukken hier dus de vruchten van.

Aanvragen van een starterslening

Heeft u interesse? De voorwaarden voor de starterslening vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland: www.svn.nl/gemeente/Valkenswaard.

Het aanvraagformulier kunt u vervolgens opvragen bij de gemeente per mail via: verhuizen@valkenswaard.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (040) 208 3444 of per mail via verhuizen@valkenswaard.nl.