Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Spelregels (ver)bouw

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet uw bouwplan voldoen aan regels. Zo wordt uw bouwplan getoetst aan het geldende bestemmingsplan, bouwverordening, de nota Ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandsnota) en de technische bouwregels uit het Bouwbesluit 2012.

In het bestemmingsplan staan gebruiks- en bouwregels waaraan een bouwplan moet voldoen. De bouwverordening geeft onder meer aan dat u niet mag bouwen op verontreinigde grond en bevat regels over parkeergelegenheid bij gebouwen.

 

Informatie bouwregelgeving rijksoverheid

Vergunning of niet?

Op het Omgevingsloket online (OLO) kunt u een vergunningencheck doen en verneemt u vervolgens of uw beoogde bouwplan met of zonder omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

Let op

Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. Het bouwplan dient nog steeds te voldoen aan:

  • het geldende bestemmingsplan
  • de bouwtechnische regels uit het Bouwbesluit 2012
  • de Nota ruimtelijke kwaliteit
  • de bouwverordening
  • de monumentenwetgeving

U bent verantwoordelijk dat het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde regels.

Daarnaast kan het zijn dat u voor uw bouwplan geen vergunning nodig heeft maar voor het gebruik van het bouwwerk wel, omdat het beoogde gebruik van het bouwplan afwijkt van de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan.

Procedure

Via de link productinformatie ga je naar het product ‘Omgevingsvergunning, vooroverleg’ en niet naar wonen en bouwen.