Ontwerpen speelplekken Schepelweijen

Het nieuwe ontwerp 'Terenplein' in Dommelen staat online, u kunt reageren tot 28 maart 2021

  

Nieuw ontwerp ‘Terenplein’

Aan de achterzijde van basisschool Schepelweyen bij de Haarsnijderwei in Dommelen, ligt een groot geasfalteerd plein. Dat wordt in volksmond het 'Terenplein' genoemd. De gemeente krijgt al geruime tijd verzoeken vanuit de wijk Schepelweijen om dit plein opnieuw in te richten.
Wijkbewoners hebben behoefte aan een plek waar ze samen kunnen komen en waar opgroeiende jeugd een inspirerend en stimulerend alternatief geboden krijgt voor het ‘thuis achter het schermpje’ zitten. Zowel het college als de gemeenteraad willen aan de slag met de nieuwe inrichting van het plein. De raad stelde hier geld voor ter beschikking. Het is de bedoeling om de verharding, de speelvoorzieningen en het groen aan te pakken. Bovendien hebben bewoners wateroverlast bij flinke regenbuien, omdat de waterafvoer van het plein nu niet goed werkt.

Projectgroep

Het opstellen van een ontwerp voor het plein gebeurt in overleg met buurtbewoners, de basisschool en andere betrokkenen. In januari 2021 is een projectgroep aan gestart. Met daarin de vertegenwoordigers van basisschool de Schepelweyen, kinderopvang de Horizon, Peuterdorp, politie en de gemeente. Ook vier enthousiaste buurtbewoners maken deel uit van de projectgroep. Verder is er contact met wijkorganisatie WeDommelen. 

Ontwerp 

In samenwerking met de projectgroep is een ontwerp tot stand gekomen. Dat willen we graag aan de buurtbewoners voorleggen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond organiseren, daarom hebben de veertig direct omwonenden een flyer ontvangen met het ontwerp. Ook is de ontwerptekening voor belangstellenden te downloaden onderaan deze pagina onder het kopje Informatie.

Reageer tot en met 28 maart

U kunt opmerkingen, vragen en ideeën over het ontwerp mailen naar speelplekken@valkenswaard.nl tot en met 28 maart 2021. Daarna bespreken we de inbreng in de projectgroep en passen de ontwerpen waar mogelijk aan. De uitvoering staat gepland vanaf halverwege juli 2021.

Wilt u meer toelichting of mondeling reageren, dan kunt u bellen met nummer (040) 2083595 en vragen naar Ad Lavrijssen.

Van ‘Terenplein’ naar ‘Meester Tonplein’

De projectgroep stelt voor om het plein het 'Meester Tonplein' te noemen. Meester Ton Martens heeft meer dan 40 jaar lesgegeven op basisschool Schepelweyen en is een paar jaar geleden met pensioen gegaan. Deze onderwijzer geniet grote bekendheid omdat hij zo lang in Dommelen voor de klas heeft gestaan en vooral omdat hij sport altijd erg belangrijk vond. Hij heeft zich dan ook enorm verdienstelijk gemaakt voor de sportdagen van de vier Dommelse basisscholen. Dat was een hele organisatie omdat er honderden kinderen aan deelnamen. 
Door zijn inzet voor de school, de kinderen van Dommelen en voor de Valkenswaardse sportwereld, is hij een oud-leerkracht die in heel Dommelen bekend is.

Nieuwsberichten

Tekening