Ontwerpen speelplekken Keersopperbeemden en Brouwershof

De ontwerpen voor de speelplekken in Keersopperbeemden en Brouwershof staan online, u kunt reageren tot 31 maart 2021.

De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken. De kernen Borkel en Schaft en Valkenswaard zijn afgerond. Nu is Dommelen aan de beurt. Omdat Dommelen zo’n groot gebied bestrijkt met zo’n 40 speelplekken, werken we in vier deelgebieden en is voor elk deelgebied een werkgroep gevormd.

Deelgebied Keersopperbeemden en Brouwershof

In het deelgebied Keersopperbeemden en Brouwershof ging een werkgroep aan de slag  de speelplekken. De ideeën vanuit deze werkgroep willen wij graag aan u voorleggen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond organiseren. Daarom zijn de ontwerptekeningen voor belangstellenden in te zien op de website van de gemeente. Ga naar www.valkenswaard.nl/speelplekken en kies Keersopperbeemden en Brouwershof.

Over welke speelplekken gaat het?

Het gaat in dit gebied om aanpassing van de speelplekken in Fluitekruidbeemd, Lariksbeemd, Keersopperweg, Schildhof en Tiendhof. Op de nominatie om te verdwijnen staan: Dollarhof en Rietbeemd. Aan het voorstel van te verwijderen speelplekken ging een uitvoerige analyse vooraf door een onafhankelijk adviesbureau, dat onder meer gekeken heeft naar de samenstelling van de bevolking (leeftijdscategorieën), afstand tot omliggende speelplekken en de aanwezige kwaliteiten.
Het verdwijnen van deze speelplekken wordt gecompenseerd door het opwaarderen van andere speelplekken.

Reageer tot en met 31 maart

U kunt opmerkingen, vragen en ideeën over de ontwerpen mailen naar speelplekken@valkenswaard.nl tot en met 31 maart 2021. Daarna bespreken we uw inbreng met de werkgroep leden en passen de ontwerpen waar mogelijk aan.

Informatie

Wilt u meer toelichting, of mondeling reageren, dan kunt u bellen met nummer (040) 2083595 en vragen naar Ad Lavrijssen.