Deelgebied Dommelen Zuid

Deze week op dinsdag 9 maart is de gemeente van start gegaan met het aanpassen van de speelplekken in Helenadal in Dommelen.

De gemeente heeft, samen met een werkgroep, in Dommelen-Zuid, de speelplekken vormgegeven. De opmerkingen en ideeën uit deze werkgroep zijn online gepresenteerd, vanwege de Coronamaatregelen. Tot 12 januari 2021 konden alle belangstellenden er op reageren. De ingediende reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in de uiteindelijke plannen.

Over welke speelplekken gaat het?

Het gaat om aanpassing van de speelplekken in het Helenadal, Soevereinhof, Narcislaan, Cruseathof en Holtzerpad.

Planning

Volgens planning zouden de werkzaamheden vóór het einde van april 2021 gereed moeten zijn.

Informatie

De werkzaamheden vinden vooral op de speelplekken zelf plaats. Eventuele overlast zal daarom beperkt blijven. Met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via een mailbericht naar speelplekken@valkenswaard.nl, of telefonisch, met A. Lavrijssen, via nummer 040-2083595.

Definitieve tekeningen