Speelplekken

De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken. De kernen Borkel en Schaft en Valkenswaard zijn al afgerond. Nu zijn we aan de slag in Dommelen. Omdat Dommelen zo’n groot gebied bestrijkt met zo’n 40 speelplekken, werken we in vier deelgebieden en is voor elk deelgebied een werkgroep gevormd.

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. Zo is het toegankelijk maken van de speelplekken één van de speerpunten. De gemeente wil wijkorganen en (andere) inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid. De aanpassingen aan de speelplekken lopen uiteen van het verwijderen van het hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Ook zullen speelplekken moeten verdwijnen.