Speelplekken

De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken. De kern Borkel en Schaft is al afgerond en de kern Valkenswaard is bijna gereed. Nu is Dommelen aan de beurt.

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. Zo is het toegankelijk maken van de speelplekken één van de speerpunten. De gemeente wil wijkorganen en (andere) inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid. De aanpassingen aan de speelplekken lopen uiteen van het verwijderen van het hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Ook zullen speelplekken moeten verdwijnen.