Speelplekken

De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken. De kernen Borkel en Schaft en Valkenswaard zijn afgerond en ook in Dommelen zijn de wijk Agnetendal en Dommelen zuid op de speelplek aan de Hyacinthlaan na afgerond. Omdat Dommelen zo’n groot gebied bestrijkt met zo’n 40 speelplekken, werken we in vier deelgebieden en is voor elk deelgebied een werkgroep gevormd.

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. Zo is het toegankelijk maken van de speelplekken één van de speerpunten. De gemeente wil wijkorganen en (andere) inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid. De aanpassingen aan de speelplekken lopen uiteen van het verwijderen van het hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Ook zullen speelplekken moeten verdwijnen.

  • Deelgebied Schepelweijen

    Het definitieve ontwerp 'Meester Tonplein' in Dommelen staat online. De werkgroep voor de overige speelplekken in de Schepelweijen start na de zomervakantie.

  • Deelgebied Dommelen Zuid

    De werkzaamheden in Dommelen Zuid zijn voor nu afgerond. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten wordt er na de zomervakantie een bewoners bijeenkomst gehouden voor de speelplek aan de Hyacinthlaan.

  • Deelgebied Keersopperbeemden en Brouwershof

    De ontwerpen voor de speelplekken in Keersopperbeemden en Brouwershof zijn definitief, De werkzaamheden aan de speelplekken starten na de bouwvakvakantie.