Ruimtelijke plannen

Procedure ruimtelijke plannen

Hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en hoe u uw mening kunt geven over een plan.

Pagina Procedures ruimtelijke plannen 

Bestemmingsplan buitengebied Valkenswaard

Voor de gemeente Valkenswaard wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het Buitengebied.

Pagina Bestemmingsplan buitengebied

Planschade

Planschadevergoeding is een vergoeding van de gemeente aan een ieder die door een planologische maatregel schade lijdt.

ga naar product planschade

Ruimtelijkeplannen.nl

Op de website ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels.

naar de website ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijke plannen in procedure

Welke ruimtelijke plannen zijn momenteel in procedure?

Rubriek Ruimtelijke plannen in procedure

Herontwikkeling locaties

Binnen de gemeente zijn een vijftal locatie die voor herontwikkeling in aanmerking komen. 

Pagina Herontwikkelingslocaties

Ruimtelijke plannen in werking

Vastgestelde bestemmingsplannen die in werking zijn.

rubriek bestemmingsplannen in werking