Rioolvernieuwing Warande en omgeving

De ontwerpen voor de reconstructie en vernieuwing van de riolering van de Warande, Stadselaan, Reestraat en de Dasstraat staan online, u kunt reageren tot 1 mei 2021.

Op 5 februari 2020 vond een inloopbijeenkomst plaats over de reconstructie en vernieuwing van de riolering van de Warande, Stadselaan, Reestraat en de Dasstraat. De riolering in de genoemde straten is tussen de 60 en 70 jaar oud en een groot gedeelte moet worden vervangen. De bestrating is nog wel in goede staat en hoeft niet te worden vernieuwd. Verder hebben we gekeken naar mogelijkheden om deze straten ‘groener’ te maken en het bestaande groen te verbeteren. Tot slot is de verkeersveiligheid in dit gebied bekeken.

In maart 2020 heeft advies-en ingenieursbureau RA-Infra de vragen en verbeteringsvoorstellen uit de inloopbijeenkomst verwerkt in een voorlopig ontwerp. Het was onze bedoeling om tijdens een bijeenkomst dit voorlopige ontwerp te presenteren. Helaas kunnen we geen bjieenkomst organiseren, daarom we presenteren we het ontwerp via deze webpagina

Mogelijke aanpassingen

Voor de Stadselaan, tussen de Eekhoornstraat en de Reestraat, zien wij mogelijkheden voor een andere, groenere, inrichting. Daar is ruimte door het brede straatprofiel, in combinatie met de grote hoeveelheid groen.
Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben we een plan uitgewerkt om de kruising Warande – Den Haas om te vormen naar een verhoogd kruispunt.

Reageer vóór 1 mei

U kunt tot 1 mei reageren op de tekening via het digitale formulier van RA-Infra.

Kunt u niet reageren via het formulier, maar heeft u wel vragen en/of suggesties? Dan kunt u bellen naar de heer Cor Theunisse van Ra-Infra via het nummer 040-2076163.

Hoe verder?

Terugkoppeling over de ingediende vragen en voorstellen vindt per mail plaats binnen twee weken na 1 mei. Daarna stellen we het definitieve ontwerp vast en publiceren dit op de webpagina. We verwachten de werkzaamheden dit najaar te kunnen uitvoeren. Ze duren ongeveer 4 maanden. Deze planning is natuurlijk mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nieuwsberichten

Concept tekening

Te downloaden: