Rioleringsproject Dommelen Noord

In overleg met de bewoners van de Wannerwei/Schrijnerwei en omliggende straten in Dommelen-Noord, werkt de gemeente Valkenswaard aan een oplossing voor de wateroverlast in dit gebied. Er zijn problemen met de riolering bij hevige of langdurige regenbuien. De oplossing bestaat uit een aantal maatregelen. Zo is verzakte bestrating weer vlak gelegd (zodat er bij regenval geen water meer op blijft staan) en zijn diverse putdeksels vervangen door luchtdoorlatende exemplaren. De grootste maatregel moet nog uitgevoerd worden: het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de verharding. Dat heeft tot gevolg dat regenwater voortaan zoveel mogelijk afvloeit naar het groen en/of via een apart regenwaterriool, naar sloten. Via die sloten komt het water in de Dommel terecht in plaats van in het bestaande riool zoals nu.

Nieuwsberichten