Herinrichting Wilhelminapark

Nederland krijgt steeds meer te maken met extreme regenbuien. Tijdens dergelijke buien blijkt dat de capaciteit van de riolering niet overal toereikend is. Hierdoor hebben zich eerder in diverse wijken van Valkenswaard problemen voorgedaan. Dat geldt ook voor het Wilhelminapark.

Om wateroverlast na extreme buien te beperken, gaat de gemeente het Wilhelminapark herinrichten. Er zal o.a. een drainage gemaakt worden, waardoor het water beter weg loopt. Door het  park her in te richten ontstaan er verschillende plekken voor spelen, bewegen, parkeren en groen in en rondom het park.

Update 3 maart 2021 - Werkzaamheden Wilhelminapark later van start.

De tweede fase van de werkzaamheden in het Wilhelminapark, zou half februari van start gaan. Door de grote hoeveelheid sneeuw en regen van de afgelopen weken, is het park te nat om te berijden met het zware materiaal dat nodig is om het werk uit te voeren. De aannemer kan dus pas later beginnen.
Om de directe wateroverlast meteen aan te pakken zijn al twee nieuwe rioolkolken aangelegd. Zodra het mogelijk is, gaat de aannemer van start. De doorlooptijd zal dus ook langer zijn dan is aangegeven op de infoborden in het park.

Wat gaat er gebeuren?
Om wateroverlast na extreme buien te beperken, gaan we in het Wilhelminapark onder meer een drainage maken. De doorlaatbaarheid van de bodem in het park is nu dusdanig slecht, dat het water moeilijk weg kan lopen. Dat komt omdat hier vroeger een ven lag. Door de leemlaag in de bodem kan het water niet eenvoudig de grond in zakken. Daarom gaan we de grond bewerken zodat het water makkelijker weg kan vloeien. Daarbij maken we in het open gedeelte van het park een kleine verlaging, die als waterbuffer fungeert als er een hevige regenbui komt.

Fase 1 in 2020 uitgevoerd
Vorig jaar is fase 1 van de herinrichting van het Wilhelminapark uitgevoerd. De speelvoorzieningen werden uitgebreid en liggen nu verspreid over de hele noordelijke kant van het park. In de speelzone zijn diverse nieuwe toestellen geplaatst voor zowel jongere als wat oudere kinderen. Er is ook een geasfalteerd basketbalveld aangelegd. De voetbalgoaltjes zijn gehandhaafd. De plannen voor de herinrichting van het Wilhelminapark kwamen tot stand in goed overleg tussen de gemeente en een bewonerswerkgroep.

Presentatie ontwerp Wilhelminapark 17 februari 2020

De afgelopen periode is samen met de bewonerswerkgroep gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van het Wilhelminapark. Dit ontwerp is maandag 17 februari aan bewoners en geïnteresseerden gepresenteerd. Het ontwerp kunt u bekijken onderaan deze pagina bij 'te downloaden' - Ontwerp Wilhelminapark.

Wat gaat er gebeuren

Een belangrijk uitgangspunt voor de herindeling van het park is het opvangen van overtollig water bij hevige regenbuien. De doorlaatbaarheid van de bodem in het park is dusdanig slecht, dat het water moeilijk weg kan lopen. De oorzaak is te verklaren, want vroeger heeft hier een ven gelegen. Door de leemlaag in de bodem kan het water niet eenvoudig de grond in zakken. Deze grond gaan we bewerken zodat het water makkelijker weg kan vloeien. Daarbij maken we in het open gedeelte van het park een verlaging, wat als waterbuffer kan fungeren als er een hevige regenbui komt. We brengen een aantal verhogingen aan en er zullen voor de biodiversiteit bloemen en grassen gezaaid worden.

Naast de grondbewerking gaan we de speelvoorzieningen uitbreiden. Waar voorheen de speeltuin in de hoek bij de kruising Wilhelminapark-Julianastraat-Emmalaan lag, zal deze nu over de gehele noordelijke kant van het park komen. In deze speelzone worden diverse nieuwe toestellen geplaatst. Hierbij is rekening gehouden met jongere en wat oudere kinderen. De toestellen zijn terug te vinden op de ontwerptekening. Naast de speeltoestellen komt er ook een geasfalteerd basketbalveld. De voetbalgoaltjes blijven gehandhaafd in het grasveld. Om de speelzone een prominente plaats in het park te geven zullen de paden aan de noodzijde verlegd worden. Hierbij is gedacht aan de aansluitingspaden om het park in en uit te lopen.

Planning

Voor de bouwvak van 2020 zullen de werkzaamheden van speelzone, het verleggen paden en het maken van verhogingen plaatsvinden.

Vragen/opmerkingen

Tijdens de inloopavond hebben een aantal inwoners een vragen/opmerkingen formulier ingevuld. De vragen met antwoorden kunt u terug lezen bij 'te downloaden' onderaan deze pagina.

Informatiebijeenkomst 13 mei 2019

Tijdens een informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis zijn bewoners en belanghebbenden geïnformeerd over de herinrichting van het park. De gemeente heeft aangegeven dat er nog geen plan van herinrichting is gemaakt. Dit wil zij graag samen met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden maken. Momenteel is er door de gemeente budget vrij gemaakt. Zo ontstaan er ook kansen om de speelvoorzieningen op te knappen.

Tijdens de bijeenkomst is een presentatie gegeven door BuroBol met een analyse over het park. Deze is onderaan deze pagina in te zien. Aanwezigen waren in de gelegenheid om vragen te stellen en zich op te geven voor de werkgroep. Achttien geïnteresseerden hebben dit gedaan. Hieruit is een werkgroep van 10 leden geformeerd. Een samenvatting van deze bijeenkomst kunt u terug lezen onderaan deze pagina.

Werkgroep

De leden van de werkgroep zijn uw aanspreekpunt in de wijk. Zij vertegenwoordigen de omgeving en zetten zich vrijwillig in om samen met de gemeente de beste mogelijkheden voor de herinrichting weer te geven. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u deze aan hen stellen. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de gemeente Valkenswaard. De werkgroep komt 3 keer bij elkaar. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt het uitgangspunt bepaald en worden ideeën en wensen aangegeven. Tijdens de 2e bijeenkomst zal een eerste ontwerptekening gepresenteerd worden. De werkgroep heeft de mogelijkheid aan te geven wat wel en niet wenselijk is in het park. Tijdens de 3e bijeenkomst zal een definitief plan gepresenteerd worden. Na akkoord van de werkgroep zullen we het definitieve ontwerp delen met overige bewoners en belanghebbenden.

1e werkgroep bijeenkomst 21 mei 2019

Verslag Ruud Staals – lid van de werkgroep:

"Als vader van een dochter van 3 en bewoner aan met recht het mooiste plekje in Valkenswaard ben ik bijzonder geïnteresseerd een bijdrage te leveren aan het herinrichtingsplan van ons Wilhelminapark. Bij het binnenkomen van de eerste werkgroepbijeenkomst bevindt ik me in een divers en betrokken gezelschap klaar voor de uitdaging. De bewoners en buurtbewoners van het park vertegenwoordigen een doelgroep variërend van kinderen, tieners, ouderen en zelfs hondenliefhebbers. Na een korte introductieronde wordt de noodzaak van de waterberging (en afvoer) en de diverse mogelijkheden hiertoe uitgebreid besproken. Aanvankelijk was er zorg dat de waterberging in grote mate bepalend zou zijn voor de herinrichting, echter uit nadere toelichting wordt duidelijk dat de aanpassingen aan het park bepaald worden door wensen van de werkgroep; de alternatieven met betrekking tot waterberging worden hier daarna op aangepast.

Vervolgens worden de wensen van de werkgroep verzameld waarbij de voornaamste en meest gedeelde wens is dat ‘het park moet wel het park blijven’. ‘Groen, bomen, socialiseren, spelen en recreëren’  waren hierbij enkele van de kernwoorden. Op tafel ligt een grote plattegrond waarop we de ideeën schetsen. Een levendige discussie brengt ons uiteindelijk tot een wensenlijstje waarmee concrete alternatieven uitgewerkt kunnen worden. De volgende zaken verwachten we hierin tegen te komen : wandelpad rondom, voetbalveld, speeltuin, bankjes, picknick tafels, bomen, logische toegangspaden en indien mogelijk verlichting en een drinkwaterkraantje. Rond half tien zijn de wensen verzameld, doen we nog een slotronde en sluiten we af.  

Eenmaal thuisgekomen kijk ik terug op een bijzondere ervaring en heb ik er het volste vertrouwen in dat ‘ons park ons park’ zal blijven. Ik kijk met veel interesse uit naar de tweede bijeenkomst in juni waarin we een aantal concrete alternatieven mogen beoordelen!"

2e werkgroep bijeenkomst 12 juni 2019

Verslag: Cathy van Gerven - lid van de werkgroep

We zijn deze avond gestart met een vragenrondje naar aanleiding van de vorige bijeenkomst. Daarna heeft BuroBol 2 ontwerp tekeningen laten zien met ideeën welke tijdens de eerste bijeenkomst opgehaald zijn. We hebben een combinatie van beide tekeningen gemaakt. In het ontwerp staan lichte verhogingen aangegeven, een speeltuintje met een haagje en een verhoging van het maaiveld die als tribune gebruikt kan worden welke uitkijkt op het voetbalveld. We zijn allemaal heel scherp op het ontwerp, want we willen het open karakter van het park behouden. Er is gekeken naar de ligging van de paden en de toegangspaden naar het park, parkeerplaatsen en bomen. Om ook aan de wat oudere kinderen te denken is er gesproken over een verhard straatvoetbal/basketbal veld. De omvang van dit veld is nog discussabel, gezien we het park niet teveel willen verharden.

De volgende werkgroep komt bijeen op woensdag 26 juni 2019.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de bodemwerkzaamheden, neem dan contact op met Daan van Grieken via T: 040-20 83 795 of via E: daan.van.grieken@valkenswaard.nl
En voor meer informatie over de speeltuinen kunt u contact opnemen met Ad Lavrijssen T: 040-2083595 of via E: speelplekken@valkenswaard.nl