Herinrichting Karel Mollenstraat Noord en omgeving

Update 8 maart 2018 - Tot medio oktober werkt de gemeente aan een nieuw rioolsysteem en een verbeterde inrichting van de woonstraten aan de Karel Mollenstraat Noord en omgeving.

Gemeente Valkenswaard gaat in de Karel Mollenstraat Noord, Meerstraat en de Bosstraat aan de slag met het verbeteren van de inrichting van de woonstraten, het vervangen van het riool en het afkoppelen van het regenwater. Het afkoppelen gebeurt door het schone regenwater af te voeren naar een waterberging (water opslagplaats) in het Kleine Meerpark. Hiervoor worden bestaande watergangen verruimd om meer regenwater op te kunnen vangen.

Minder wateroverlast bij extreme buien

Door het schone regenwater direct af te voeren naar de nieuwe waterberging wordt het vuilwaterriool minder belast en is de kans op wateroverlast bij extreme buien lager. Na de werkzaamheden is de hele openbare ruimte vernieuwd en verbeterd. We verbeteren ook de verkeersveiligheid door het instellen van eenrichtingsverkeer en door de straten als 30 km zone in te richten.

Start werkzaamheden

Aannemer Heijmans is op dinsdag 20 februari gestart met grondwerk in het Kleine Meerpark. Ook zijn er al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en zijn de bomen verwijderd. De planning per straat wordt afgestemd op werkzaamheden van Brabant Water en Enexis. De nutsbedrijven vervangen vast de de gas- en waterleiding vooruitlopend op het werk aan de riolering en bestrating.

Afsluiting Bosstraat

Vanaf 19 maart tot en met 27 april is de Bosstraat afgesloten. De parallelweg van de Europalaan is tijdelijk direct bereikbaar vanaf de Europalaan. Hiervoor is een doorsteek gemaakt bij de oversteek van de Bosstraat. 

Overlast

De gemeente werkt in dit project vanaf het begin nauw samen met de Wijkcommissie Geenhoven en een klankbordgroep van bewoners. Samen hebben zij een ontwerp gemaakt voor een nieuw rioolsysteem en een verbeterde inrichting van de woonstraten.

Tijdens de werkzaamheden proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken. In de voorlopige planning kunt u zien wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.
We vragen bij voorbaat uw begrip voor:

  • minder beschikbare parkeerplaatsen;
  • drukte in de straat;
  • geluidsoverlast op werkdagen.

Ervaart u langdurige hinder of overlast? Laat het ons weten, dan proberen we samen tot een passende oplossing te komen.

Ook voor algemene vragen kunt u terecht bij het projectteam. Dat is bereikbaar via e-mail projectkmn@valkenswaard.nl, telefonisch via het Klantcontactcentrum via (040) 2083444 of via de uitvoerder en toezichthouder op straat.

Actuele informatie

Kijk dan regelmatig op Valkenswaard.nl.nl/wegen. We plaatsen daar regelmatig updates en houden u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Vanzelfsprekend kunt u tijdens het werk ook altijd nog informatie opvragen bij de uitvoerder van het werk of bij onze toezichthouder die dagelijks aanwezig is.

haalmeeruitdeweg.nl

Voorlopige planning

Laatste update: 19 februari.

De voorlopige planning van de werkzaamheden vindt u hieronder. Uiteraard kan de planning nog gewijzigd worden. Dit kan komen door slechte weersomstandigheden of door uitloop van werkzaamheden van Brabant Water en Enexis.

Wanneer

Welke straten

Vanaf 20 februari

Kleine Meerpark

19 maart t/m 27 april

Bosstraat

9 april t/m 15 juni

Meerstraat noordelijke helft

14 mei t/m 6 juni

Meerstraat zuidelijke helft

18 juni t/m 17 augustus

Karel Mollenstraat Noord tussen Meerstraat en Valkenierstraat

13 augustus t/m 21 september

Karel Mollenstraat Noord tussen Meerstraat en Eindhovenseweg

Week N.T.B.

Karel Mollenstraat Noord t.h.v. oude postkantoor