Afkoppeling regenwater in Kreijenbeek

In een deel van de wijk Turfberg, regio de Kreijenbeek, is het regenwater zoveel mogelijk afgekoppeld van het rioolstelsel. Bij extreme buien, zoals die van juni 2016, blijkt de capaciteit van de riolering niet overal toereikend. Onder andere in de Dennenlaan, De Els en Sparrenlaan hebben zich toen problemen voorgedaan. Om wateroverlast in de toekomst te beperken, worden op den duur alle wijken in Valkenswaard aangepakt. Het plangebied bevindt zich ter rechterzijde van De Smelen: Bosstraat, Dennenlaan, De Els, de Kreijenbeek, Schotelmansstraat, Sparrenlaan en Valkenierstraat.

In juni 2019 zijn de werkzaamheden in de wijk afgerond. Tot het einde van 2019 zal er nazorg zijn, in de vorm van controle op wadi's, extra gras zaaien, extra speeltoestellen in speelzone plaatsen en het controleren straatwerk.

Nieuwsbrieven

Bewoners zijn middels nieuwsbrieven geïnformeerd over de voortgang en werkzaamheden.

Ga verder naar de nieuwsbrieven

Archief

Benieuwd naar alle stappen die in het verleden voor dit project gezet zijn?

Ga verder naar het archief

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Sylvia Hoosemans T: 040-20 83 5 99 of via E: sylvia.hoosemans@valkenswaard.nl