Projecten

Wilt u weten welke projecten er spelen bij de gemeente? Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn of natuur? Daar vindt u op deze pagina informatie over. Ook de bouwprojecten en andere projecten in de openbare ruimte staan hier bij elkaar. Wilt u meer weten over werkzaamheden die in de buurt (gaan) plaatsvinden, klik dan op de knop valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl. Dan ziet u wat er in uw buurt gebeurt, of u met de gemeente kunt meedenken over de plannen, wanneer werkzaamheden gepland zijn en wat die werkzaamheden voor u betekenen.

valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl

Masterplan Centrum

Alle informatie over het Masterplan Centrum, de aanpak van het centrum.

pagina hart van

Gezond sociaal domein

In Valkenswaard werken we met veel grote en kleine organisaties samen aan een gezonde levensstijl. We sluiten ons aan bij het landelijke Preventieakkoord tegen alcohol, drugs en overgewicht en schenken daarbij ook aandacht aan eenzaamheid en psychische gezondheid.

naar de pagina gezond sociaal domein

Valkenswaard Woongemeente

Valkenswaard wil jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen. 

Naar de pagina

Eikenprocessierups

Alle informatie over de eikenprocessierups en over de wijze waarop de gemeente Valkenswaard de bestrijding aanpakt.

Naar de pagina

De Belleman

Wilt u weten wat er allemaal gaat gebeuren bij De Belleman?

Naar de pagina

Lage Heide

Plannen, publicaties, veelgestelde vragen, natuur, bouwen en wonen Lage Heide.

Naar de pagina

Bereikbaar Valkenswaard

We werken voor u aan een bereikbaar Valkenswaard: Europalaan, 30- en 60-km zone, nieuwe weg (N69), verbeteren kruisingen en wegen, gebiedsimpuls, mobiliteitsplan, fietspad Oude Spoorbaan, John F. Kennedylaan, Leenderweg.

Naar de pagina

Speelplekken en hondenspeelweiden

De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken en met het realiseren van hondenspeelweiden.

Naar de pagina

Dommelland

Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen. Hiervoor is een programma opgestart voor het buitengebied van Valkenswaard: Masterplan Dommelland. 

Naar de pagina

5G-zendmasten

De antwoorden op de meestvoorkomende vragen over het 5G netwerk in Valkenswaard.

Naar de pagina

Natuurontwikkeling

Wilt u weten wat er in Valkenswaard gebeurd op het gebied van natuurontwikkeling?

Naar de pagina

De Groote Heide Valkenswaard

Zesduizend hectare prachtige natuur. Vanaf de groene zuidkant van Eindhoven tot een eind over de Belgisch grens.

Naar de pagina

Eurocircuit

Lees meer over de huidige stand van zaken en over de toekomst van het Eurocircuit

Naar de pagina

Geveltuintjes

De gemeente wil Valkenswaard nog mooier en groener maken.

naar pagina geveltuintjes

Agenda 22: Toegankelijk Valkenswaard

Icon

U mag er als inwoner van Valkenswaard van uitgaan dat u de kans krijgt om mee te doen aan de samenleving in onze gemeente. Ook als u een beperking heeft.

Naar de pagina

Actualisatie Parkeervisie

De Parkeervisie uit 2015 en het parkeernormenbeleid uit 2018 worden geactualiseerd.

Naar de pagina

Rioleringsprojecten

Reconstructie riolering Haagstraat en Kempischebaan, rioleringsproject Dommelen Noord, rioolrenovatie de Gelukken, afkoppelen regenwater in Kreijenbeek.

Naar de pagina