Veelgestelde vragen

Misschien vindt u het antwoord op uw vraag al tussen onze veelgestelde vragen.

Waar kunt u terecht met inhoudelijke technische vragen over de gasinstallatie na de meter (in uw huis)?

Neem contact op met een erkende installateur. Wij hebben als gemeente geen expertise in huis om inhoudelijke technische vragen over gasinstallatie te kunnen beantwoorden. Wij kunnen hierin ook niet ondersteunen. Wij mogen (in het kader van vooringenomenheid, integriteit) ook geen installateur aanbevelen.

Waar kunt u terecht met vragen over het gasdistributienet voor de meter (buiten uw huis)?

De gasnetbeheerder is hiervoor verantwoordelijk. Neem dus contact op met de gasnetbeheerder.

Wat is het risico bij gasleidingen ouder dan uit 1986?

Sinds 1986 mogen geen stalen leidingen meer gebruikt worden. Dit is destijds per wet geregeld. Hierdoor is er geen risico meer op doorroesten in gebouwen van na 1986. Twijfelt u toch over de staat van de gasleidingen? Win dan altijd het advies in van een erkende installateur.

Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van gasleidingen in mijn woning?

De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de gasinstallatie in de woning. Daarnaast is de bewoner en/of diegene die het pand gebruikt verantwoordelijk om er voor te zorgen dat er geen gevaar is voor de gezondheid of veiligheid. Deze verantwoordelijkheid staat in artikel 1a en 1b van de Woningwet.