Wolf op de Groote Heide

4 januari 2022 - Na lange periode van afwezigheid wordt de zwervende wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Zwervende wolven zijn (jonge) wolven die de roedel van hun ouders hebben verlaten om op zoek te gaan naar een eigen territorium (leefgebied) en een partner. Zwervende wolven kunnen grote afstanden afleggen en een leefgebied van een gevestigde wolf kan in meerdere provincies liggen. De 12 provincies hebben daarom een gezamenlijk Interprovinciaal Wolvenplan vastgesteld.

Sinds september 2020 heeft zich ook een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide. De provincie spant zich in om samen met anderen (onder andere gemeenten, ZLTO) de wolf te beschermen, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf.

Commissie adviseert maatregelen

Om samen met betrokken Brabantse partijen te zoeken naar de beste oplossingen om goed met de wolf samen te leven, heeft de provincie een Adviescommissie Wolven ingesteld. Deze adviescommissie adviseert in haar eindrapport om preventieve maatregelen te nemen waardoor een wolf minder schade aan kan richten.
Ook in onze gemeente kan de wolf zich laten zien, wij adviseren daarom niet te wachten met het treffen van passende maatregelen ter bescherming van dieren. De kosten voor die maatregelen zou de provincie (gedeeltelijk) kunnen vergoeden. De provincie leent elektrische netten uit aan schapenhouders in gebieden waar een wolf is gesignaleerd. Deze commissie adviseert deze uitleen uit te breiden. Ook zouden er meer uitleenpunten moeten komen, die beter verdeeld zijn over de provincie.

Mogelijk andere maatregelen

Daarnaast adviseert de commissie mogelijke andere maatregelen te onderzoeken, zoals elektrische fladderlinten, kuddewaakhonden en schaapskooien zoals ze vroeger in het landschap stonden. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ook tot vaste maatregelen leiden die mogelijk door de provincie ondersteund worden in de vorm van een subsidie.


Voor meer informatie over de wolf in Brabant, ga naar www.brabant.nl/wolf