Wijziging Hulp bij het huishouden

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

3 februari 2017 - In 2017 wordt de Hulp bij het huishouden in de gemeente Valkenswaard een ‘Algemene voorziening’ binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ’Algemene voorziening' betekent dat alle inwoners van Valkenswaard die hulp nodig hebben hiervan gebruik kunnen maken.

Inwoners die huishoudelijke hulp hebben en hiervoor nu een bijdrage van de gemeente ontvangen via het financieel vangnet, ontvingen afgelopen najaar de eerste brief over de wijziging. Zij zullen in 2017 opnieuw hun schoonmaakhulp moeten gaan regelen. Dat kan met één van de thuishulpaanbieders met wie de gemeente dan een contract heeft afgesloten. Voor de schoonmaakhulp gaan inwoners dan een eigen bijdrage betalen aan de thuiszorgorganisatie. Het Financieel vangnet vervalt. Degenen met een laag inkomen komen wel in aanmerking voor korting op de eigen bijdrage.

Wmo-verordening in februari in gemeenteraad

Om van de huishoudelijke hulp een Algemene voorziening te kunnen maken moet de gemeente de Verordening Maatschappelijke ondersteuning aanpassen. Dat is nu gebeurd. In de aangepaste verordening staat bijvoorbeeld hoe de eigen bijdrage voor Huishoudelijke Hulp er uit gaat zien. De Verordening wordt op donderdag 9 februari besproken in de openbare commissievergadering. Kijk voor meer informatie op de agenda van die commissievergadering. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de verordening op 23 februari vaststelt.

Vervolgprocedure

Na het raadsbesluit, werkt de gemeente de Algemene Voorziening verder uit. Begin maart 2017 ontvangen alle betrokken klanten een vervolgbrief met informatie over de verdere gang van zaken. De gemeente gaat een ruime overgangstermijn hanteren waarin de huidige ondersteuning op het gebied van Huishoudelijke Hulp overgaat naar de Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp. Dat geeft inwoners de tijd om de schoonmaakhulp te regelen met de aanbieder van hun keuze. In veel gevallen zal dat dezelfde zijn als waar mensen nu gebruik van maken. Ook inwoners die voorheen gebruik maakten van Hulp bij het Huishouden en sinds 1 januari 2015 zelf hun huishoudelijk hulp hebben geregeld, zonder het Financieel vangnet, kunnen  gebruik gaan maken van de Algemene voorziening Huishoudelijke hulp. De gemeente stuurt ook deze groep inwoners een brief over de wijziging.

Waarom deze verandering?

De gemeente is verplicht om de regeling voor Hulp bij het huishouden en de tegemoetkoming in de kosten te herzien door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) .Dat is de hoogste bestuursrechter op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De manier waarop de gemeente de huishoudelijke hulp en het financieel vangnet heeft geregeld, past niet binnen de uitspraak van de rechter. Net als veel andere gemeenten in Nederland, moet de gemeente Valkenswaard daarom haar beleid wijzigen. 

Meer informatie

Inwoners kunnen met vragen op werkdagen bellen naar telefoonnummer (040) 208 34 44 of mailen naar wmo@valkenswaard.nl.